Stichting Villa STOER
Samen Thuis Onder Eigen Regie

Financiële zaken

De Stichting is in 2018 opgericht en zal in het 1e halfjaar 2019 haar cijfers op de site plaatsen.

Het bankrekeningnummer van  Stichting Villa STOER is 
NL09 INGB 0008 5321 72 t.n.v. Stg Villa Stoer.

Er is op basis van vergelijkbare wooninitiatieven een begroting opgesteld. 

Wonen:

De berekening met betrekking tot wonen valt uiteen in 2 componenten: 

·Algemene voorzieningen: gemeenschappelijke huiskamers, gemeenschappelijke keukens, tuin, witgoedruimte en daarnaast specifieke voorzieningen voor deze jongeren met een beperking, zoals tilliften en domotica, snoezel-/chillruimte. Deze voorzieningen zullen via subsidies, crowdfunding, acties en schenkingen bekostigd moeten worden door Stichting Villa STOER. De inrichting van de studio's van de bewoners afzonderlijk vallen niet onder de noemer 'algemene voorzieningen' en zullen door bewoners/ouders zelf bekostigd moeten worden. 

 ·Stichtingskosten: aankoop grond en bouw van de opstal. Wooncompas heeft al heel veel energie in de begeleiding van mogelijke locaties gestoken. De volgende vermelding is opgenomen in het jaarverslag 2022 van Wooncompas: 

"Villa STOER (Rhoon) streeft met Wooncompas naar huisvesting van jong-volwassenen met een verstandelijke/lichamelijke beperking. Het vinden van een goede locatie is daarbij uiteraard essentieel. De gemeente heeft de bereidheid om samen actief opnieuw op zoek te gaan naar locaties. Begin 2023 wordt de haalbaarheid van het alternatief nader onderzocht."

Zorg:

De zorg zal worden bekostigd uit de WLZ (Wet Langdurige Zorg), uitgekeerd in PGB.

Alle bestuurders zijn onbezoldigd.

NB De algemene voorzieningen dienen bekostigd te worden door stichting Villa STOER. Dit wordt gedaan aan de hand van fondsenwerving, sponsoring, activiteiten organiseren. Draagt u de woning van onze kinderen een warm hart toe? Wilt u bijvoorbeeld privé een bijdrage doen? Of bedrijfsmatig (uw naam wordt gepubliceerd worden op onze sponsorpagina)? Of wilt u een sponsoractiviteit organiseren (te denken valt aan benefietavond, deelname Rotterdam-Marathon, moederdagactie etc.)Neem vooral contact met ons op!  Stichting Villa STOER is in het bezit van de ANBI-status!

 


2022
Financieel verslag 2022
JR 2022.pdf (46.87KB)
2022
Financieel verslag 2022
JR 2022.pdf (46.87KB)
2021
Financieel verslag 2021
JR 2021.pdf (14.74KB)
2021
Financieel verslag 2021
JR 2021.pdf (14.74KB)
2020
Financieel verslag 2020
JR 2020.pdf (14.43KB)
2020
Financieel verslag 2020
JR 2020.pdf (14.43KB)2019
Financieel verslag 2019
JR 2019 (1)[3584].pdf (18.78KB)
2019
Financieel verslag 2019
JR 2019 (1)[3584].pdf (18.78KB)