Stichting Villa STOER
Samen Thuis Onder Eigen Regie

Onze missie

Villa STOER

Stichting Villa STOER is een ouderinitiatief van ouders (merendeel uit Albrandswaard) van een zoon/dochter met een verstandelijke (en eventueel lichamelijke) beperking om een zorgwoning op te zetten, waar hun kinderen in de toekomst met 24-uurs begeleiding komen te wonen! 

Villa STOER wordt gevestigd in de gemeente Albrandswaard (in of oude kern Rhoon of oude kern Poortugaal). In Villa STOER komen ongeveer 16 jongelui te wonen met een verstandelijke (en eventueel lichamelijke) beperking. Stichting Villa STOER is op 26 september 2018 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Villa STOER betekent in de eerste plaats een “thuis” voor onze kinderen. Een omgeving waar de kinderen zich op hun gemak voelen, waar ze geaccepteerd en gewaardeerd worden om wie ze zijn, waar ze geborgenheid en warmte vinden. Een plek die ze zelf vorm en inhoud geven, van waaruit ervaringen kunnen worden opgedaan en een plek waar onze kinderen zich oprecht “thuis” voelen. Ouders zullen een gedeelte 'eigen regie' in handen blijven houden. Uit het hierboven genoemde is de naam 'STOER' voortgevloeid. Dit staat voor 'Samen Thuis Onder Eigen Regie'. 

Villa STOER is het huis van de bewoners en wel in Albrandswaard, zodat deze jongelui in hun eigen dorp kunnen wonen en in hun eigen omgeving kunnen blijven om bijvoorbeeld boodschappen te doen, te sporten of te wandelen etc., zodat deze jongeren deel uit blijven maken van hun huidige leefomgeving! 

Draagt u de woning van onze kinderen een warm hart toe? Zou u uw steentje willen bijdragen in letterlijke of figuurlijke zin? Wilt u meer informatie over het ouderinitiatief voor uw zoon/dochter? Wilt u een sponsoractiviteit organiseren? 

Neem contact op met Marianne Kleinjan-van Driel (06) 44 63 13 25 of stichtingvillastoer@gmail.com