Stichting Villa STOER
Samen Thuis Onder Eigen Regie

Sponsors

Stichting Villa STOER is een samenwerking aangegaan met Woningbouwvereniging Woonvisie te Ridderkerk. Zij zullen het pand financieren, bouwen en onderhouden. Echter, de gezamenlijke ruimtes, zoals 2 woonkamers (voor de 2 woongroepen), 2 keukens, snoezel-chillruimte, witgoedruimte en aanleg tuin komen voor rekening van Stichting Villa STOER. Hiervoor zoeken we SPONSORS. We hopen dan ook dat er wellicht sponsoracties ten behoeve van de woning van Villa STOER gehouden zullen worden. NB de meubilering van de studio's komen voor rekening van de toekomstige bewoner zelf. 






In december 2018 is een eerste spontante sponsoractie gehouden: een oppas en haar man van één van onze toekomstige bewoners heeft oliebollen gebakken en verkocht! De opbrengst was € 215,--. Heel erg bedankt!!!!! 

Onderstaande sponsors hebben een 'steen' bijgedragen aan het inrichten van de gezamenlijke ruimtes; waarvoor onze welgemeende hartelijke dank, mede namens de toekomstige bewoners!!!