Stichting Villa STOER
Samen Thuis Onder Eigen Regie

Sponsors

Stichting Villa STOER is een samenwerking aangegaan met Woningbouwvereniging Woonvisie te Ridderkerk. Zij zullen het pand financieren, bouwen en onderhouden. Echter, de gezamenlijke ruimtes, zoals 2 woonkamers (voor de 2 woongroepen), 2 keukens, snoezel-chillruimte, witgoedruimte en aanleg tuin komen voor rekening van Stichting Villa STOER. Hiervoor zoeken we SPONSORS. We hopen dan ook dat er wellicht sponsoracties ten behoeve van de woning van Villa STOER gehouden zullen worden. NB de meubilering van de studio's komen voor rekening van de toekomstige bewoner zelf. In december 2018 is een eerste spontante sponsoractie gehouden: een oppas en haar man van één van onze toekomstige bewoners heeft oliebollen gebakken en verkocht! De opbrengst was € 215,--. Heel erg bedankt!!!!! 

PLUS Hofland poortugaal

17 December 2020

Wij hebben zojuist €223,20 mogen doneren aan Stichting Villa Stoer met dank aan een emballageactie.

Stichting Villa Stoer is opgericht door ouders van een zoon of dochter met een verstandelijke (en eventueel lichamelijke) beperking om een woning op te zetten, waar hun kinderen in de toekomst met begeleiding komen te wonen. Er komen in totaal 16 jongvolwassen in Villa Stoer te wonen.

Ontzettend bedankt voor al jullie donaties namens de toekomstige bewoners van Villa Stoer (van links naar rechts): Linde, Sven, Juliette, Kayleigh, Thomas & Nancy. 💚

Onderstaande sponsors hebben een 'steen' bijgedragen aan het inrichten van de gezamenlijke ruimtes; waarvoor onze welgemeende hartelijke dank, mede namens de toekomstige bewoners!!!