Stichting Villa STOER
Samen Thuis Onder Eigen Regie

Sponsors

Stichting Villa STOER is een samenwerking aangegaan met Woningbouwvereniging Wooncompas. Zij zullen het pand financieren, bouwen en onderhouden. Echter, de gezamenlijke ruimtes, zoals 2 woonkamers (voor de 2 woongroepen), 2 keukens, snoezel-chillruimte, witgoedruimte en aanleg tuin komen voor rekening van Stichting Villa STOER. Hiervoor zoeken we SPONSORS. We hopen dan ook dat er wellicht sponsoracties ten behoeve van de woning van Villa STOER gehouden zullen worden. NB de meubilering van de studio's komen voor rekening van de toekomstige bewoner zelf. 

Tot op heden hebben diverse grotere en kleinere sponsoren een bijdrage geleverd waar wij heel dankbaar voor zijn.