Stichting Villa STOER
Samen Thuis Onder Eigen Regie

Villa STOER in de pers


Oliebollen

31December 2020 

 Vanmiddag naast overheerlijke oliebollen ook de opbrengst van de oliebollenactie mogen ontvangen 

€ 187,60

Van Monique en Michael den Breejen.

Monique en Michael weer heel erg bedankt namens Villa STOERBingo!!!!
Facebook 30 December 2020
Online bingo
  van de toekomstige bewoners van STOER! Wat was het een leuke middag! Iedereen had prijs en de prijzen zijn ondertussen thuis bezorgd. Sanne bedankt voor je hulp!PLUS Hofland Poortugaal
17 December 2020

Wij hebben zojuist €223,20 mogen doneren aan Stichting Villa Stoer met dank aan een emballageactie.

Stichting Villa Stoer is opgericht door ouders van een zoon of dochter met een verstandelijke (en eventueel lichamelijke) beperking om een woning op te zetten, waar hun kinderen in de toekomst met begeleiding komen te wonen. Er komen in totaal 16 jongvolwassen in Villa Stoer te wonen.

Ontzettend bedankt voor al jullie donaties namens de toekomstige bewoners van Villa Stoer : Linde, Sven, Juliette, Kayleigh, Thomas & Nancy. 💚


Ronde
Tafel in Rhoon haalt al meer dan 3000 euro op voor Villa Stoer 
wo 16 dec 2020, 11:13 
De Ronde Tafel   haalt met een wijnactie geld op voor Villa Stoer. Dit nieuwe initiatief valt klaarblijkelijk goed in de smaak bij de omwonenden uit Albrandswaard. De actie blijkt een enorm succes. 
De Ronde Tafel 154 in Rhoon organiseert elk jaar meerdere evenementen om verschillende goede doelen organisaties te steunen. De meest bekende evenementen zijn 'Night at the Castle’, de haringparty en meest recent het evenement BLEND! dat in het nieuwe Abel zou plaatsvinden. De huidige Covid-19 situatie gooide echter roet in het eten. Ook op de uitgestelde datum in november kon BLEND! helaas niet doorgaan.
Samen met De Wijnhertog uit Rhoon, stelde de Ronde Tafel vier interessante pakketten samen van Italiaanse afkomst Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan Villa Stoer, het goede doel dat eerder ook gekoppeld was aan BLEND! 
De Ronde Tafel in Rhoon haalt met een wijnactie geld op voor Villa Stoer. Dit nieuwe initiatief valt klaarblijkelijk goed in de smaak bij de omwonenden uit Albrandswaard. De actie blijkt een enorm succes

De Ronde Tafel 154 in Rhoon organiseert elk jaar meerdere evenementen om verschillende goede doelen organisaties te steunen. De meest bekende evenementen zijn ‘Night at the Castle’, de haringparty en meest recent het evenement BLEND! dat in het nieuwe Abel zou plaatsvinden. De huidige Covid-19 situatie gooide echter roet in het eten. Ook op de uitgestelde datum in november kon BLEND! helaas niet doorgaan. 

Samen met De Wijnhertog uit Rhoon, stelde de Ronde Tafel vier interessante pakketten samen van Italiaanse afkomst Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan Villa Stoer, het goede doel dat eerder ook gekoppeld was aan BLEND! Thies Kuijlman van de Ronde Tafel geeft aan: ,,We hadden niet verwacht dat er zoveel animo zou zijn voor deze wijnactie, maar we zijn natuurlijk ontzettend dankbaar dan zoveel mensen op deze manier Villa Stoer een hart onder de riem steken. De actie loopt nog door tot het einde van januari 2021 en we hopen dat er nog veel mensen zullen volgen.” 

De vier wijnpakketten zijn te koop in de webshop die De Ronde Tafel voor dit doeleinde heeft ontwikkeld. Zo kan iedereen, binnen zijn eigen budget, uitstekende wijnen op tafel zetten rond de kerst- en nieuwjaarsperiode en tegelijk een steentje bijdragen. De pakketten kunnen besteld worden via https://marktplaats.rt154.nl.

Villa STOER is een initiatief van ouders van jonge mensen met een verstandelijke beperking uit Albrandswaard. Zij streven ernaar om kleinschalig begeleid wonen te realiseren in Rhoon of Poortugaal. Zestien jonge mensen in de leeftijd van 15 tot 22 jaar, met een verstandelijke beperking, gaan hier wonen. De betrokkenen kunnen op deze manier mede verantwoordelijkheid blijven dragen met verzorging en begeleiding ‘op maat’ en enige inspraak hierop hebben. Het zal een woning zijn met betrokkenheid van de zorgverlener, begeleiders, ouders en vrijwilligers, middenin de samenleving van Albrandswaard. Een thuis voor deze jongeren.


Mooi bedrag voor Villa Stoer

di 15 dec 2020, 9:32 


ALBRANDSWAARD - Weer ‘bouwstenen’ erbij voor Villa Stoer door collecteweek ‘Het Gehandicapte Kind’

In de maand november vond de jaarlijkse collecte van Het Gehandicapte Kind in Rhoon en Poortugaal plaats. Helaas geen huis-aan-collecte. De collectanten hebben -ondanks dat zij niet op pad konden gaan- toch hun steentje bijgedragen voor de goede doelen, want er zijn online collectebussen aangemaakt. Naast Het Gehandicapte Kind gaat de helft van de opbrengst van de collecte naar het plaatselijke initiatief Stichting Villa Stoer. Ook Thécafé in Rhoon en Cock’s Knipsalon in Poortugaal hielpen mee.

De opbrengst van Rhoon bedraagt 2.907,07 euro en van Poortugaal 2.034 euro. Samen een superopbrengst van 4.961,07 euro waarvan de helft naar Villa Stoer gaat. Villa Stoer bedankt de collectanten en de donateurs.

Villa Stoer, de woning voor 16 jongelui met een verstandelijke (en eventueel lichamelijke) beperking in Albrandswaard, komt steeds dichterbij. Wie een perceel grond van ongeveer 1.500 vierkante meter weet in deze omgeving kan contact opnemen.

Ook collecteren? Neem contact op via stichtingvillastoer@gmail.com

Foto:

Wijnactie voor Villa Stoer

di 8 dec 2020, 10:27 

 2
 RHOON - De Ronde Tafel in Rhoon haalt met een wijnactie geld op voor Villa Stoer. Er werden in de eerste dagen al bijna 100 pakketten verkocht.

De Ronde Tafel 154 in Rhoon organiseert elk jaar meerdere evenementen om verschillende goede doelen organisaties te steunen. De meest bekende evenementen zijn “Night at the Castle”, de haringparty en meest recent het evenement BLEND! dat in het nieuwe Abel zou plaatsvinden. De huidige Covid-19 situatie gooide echter roet in het eten. Ook op de uitgestelde datum in november kon BLEND! helaas niet doorgaan.

Thies Kuijlman van de Ronde Tafel geeft aan: ,,Natuurlijk maken we dit ruimschoots goed, zodra daar weer mogelijkheid toe is. In de tussentijd willen wij de stichtingen die wij steunen niet in de kou laten staan. Vandaar dat wij nu deze actie zijn gestart.” 

Er zijn vier interessante pakketten van Italiaanse afkomst samengesteld, in samenwerking met De WijnHertog uit Rhoon. Een deel van de opbrengst wordt gedoneerd aan Villa Stoer, het goede doel dat eerder ook gekoppeld was aan BLEND!


Meerderheid raad Albrandswaard stemt in met begroting

do 12 nov 2020, 10:16 

De ‘nipt’ sluitende Programmabegroting 2021 en de Meerjarenraming tot 2024 zijn dinsdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad van Albrandswaard. Na twee avonden digitaal vergaderen passeerde de begroting de raad met twaalf stemmen voor en acht tegen; EVA, de PvdA, GroenLinks, de NAP en FRANS konden zich in tegenstelling tot de coalitiepartijen niet vinden in de financiële voornemens van het college voor de komende jaren. Suzanne Voogdgeert van de VVA was tijdens de vergadering niet aanwezig.

Albrandswaard - Bezuinigd zal er de komende tijd gaan worden op het sociaal domein en op de buitenruimte, daarnaast wordt de afvalstoffenheffing verhoogd. Dit laatste zal in 2021 nog gecompenseerd gaan worden met een bedrag van zes ton dat vanuit de opbrengst van de verkoop van de Albrandswaardse aandelen van Eneco wordt toegevoegd aan de voorziening afvalstoffenheffing om deze verhoging ‘te dempen’.

GroenLinks diende hierover een motie in om deze zes ton demping ‘niet voor alle inwoners van Albrandswaard uit te voeren maar alleen voor inwoners die recht hebben op een minimavoorziening en onder de inkomens- en vermogensgrenzen van de regeling Meedoen vallen’. Maar volgens wethouder Goedknegt van Financiën kan en mag er op deze post niet aan inkomenspolitiek gedaan worden, waarna fractievoorzitter Scharink de motie introk.

30 km zone
Een motie van EVA waarin het college wordt opgeroepen om de raad in het voorjaar van 2021 een uitgewerkt plan voor te leggen waarin de 30 kilometer zones in de gemeente worden gespecificeerd, haalde het wel met instemming van het college. Alleen de PvdA stemde tegen.

Kerstboomverbranding
De overigens nipt voor de stemmingen bij de vergadering aangesloten Hans van der Graaff van de PvdA kon bij een andere motie nog wel het verschil maken. Bij de motie over de kerstboomverbranding van GroenLinks, EVA, Leefbaar en de PvdA staakten de stemmen met tien tegen tien. Deze motie komt nu terug in de raadsvergadering van 14 december.

In de motie wordt opgeroepen om, met name in verband met de coronapandemie, de verbranding van kerstbomen begin 2021 geen doorgang te laten vinden maar om de bomen bijvoorbeeld te composteren of te doen toekomen aan diergaarde Blijdorp. Enigszins hilarisch werd het toen bleek dat - na nogal wat debattijd te hebben verspeeld aan dit punt - het college weken geleden al had besloten om de verbranding in verband met corona niet door te laten gaan. Wethouder Heezen: ,,Ophalen door de jeugd maken we eventueel wel mogelijk. Dus wel inzamelen en dan composteren, versnipperen of naar Blijdorp. Ik vind het allemaal prima.’’

Villa STOER
Een motie van EVA en het CDA over villa STOER haalde het, na een kleine tekstwijziging, tot slot wel met een ruime meerderheid. In de motie wordt het college verzocht ‘om zich maximaal in te spannen bij de zoektocht naar een geschikte woonlocatie en actief mee te werken aan het vinden hiervan’.

Stichting Villa STOER is een ouderinitiatief van ouders (merendeel uit Albrandswaard) van een zoon/dochter met een verstandelijke (en eventueel lichamelijke) beperking om een woning op te zetten waar hun kinderen in de toekomst met begeleiding komen te wonen. Wethouder Schneider: ,,Ik heb vorige week al een gesprek gehad met deze stichting en diverse andere betrokkenen. We kijken onder meer naar gebouw ’t Centrum in Rhoon. Maar of dat gaat lukken weten we nog niet, dus gaan we zeker ook op zoek naar alternatieve locaties.’’


Steun voor Villa STOER

wo 11 nov 2020, 14:13 


ALBRANDSWAARD – EVA en CDA vroegen tijdens de Algemene Beschouwingen aandacht voor Villa STOER, een project waarin ouders uit Albrandswaard sociale huurwoningen met zorg willen realiseren voor hun kinderen met een beperking. ,,Het vinden van een locatie is moeilijk. We willen het college van harte oproepen om dit initiatief actief te ondersteunen in deze zoektocht”, zei Sander van der Kaaij (CDA).

Wethouder Schneider heeft vorige week gesproken met de initiatiefnemers en met Wooncompas. ,,Het vinden van een locatie is een uitdaging, ook qua verkeer”, reageerde de wethouder. Hij gaf aan de intentie van de motie sympathiek te vinden, maar moeite te hebben met de tekst. In de oproep staat dat het college actief mee zal blijven werken aan het vinden van een locatie. ,,Wij willen ons maximaal inzetten, maar niet oneindig”, zei Schneider. EVA schrapte daarop het woordje ‘blijven’. De motie kreeg steun van alle fracties uit de raad.

Geen huis-aan-huis collecte voor Villa STOER

do 5 nov 2020, 9:03 


ALBRANDSWAARD - In tegenstelling tot het bericht dat vandaag in de krant staat, gaat Villa STOER niet huis-aan-huis collecteren. De organisatie heeft dit gisteren besloten. Een domper, omdat de helft van de opbrengst voor stichting Villa STOER is. Om toch iets te kunnen doen, kan er online gedoneerd worden. 

Doneren kan hier.


En weer wat bekendheid voor Villa STOER. Ineke Kuilman, ons bestuurslid Zorg wordt geinterviewd.


RTV Albrandswaard  · 31 oktober 2020In Goedemorgen Albrandswaard zijn er weer gevarieerde onderwerpen die de toon van het programma zullen gaan bepalen.

Zo praat presentator Kees Spronk met Gerda van der Heijden over beelden kunst en is de her van Lenteren degene die ons zal gaan bijpraten over de komende exposities van de Klokkenzolder.

In het tweede uur belt Spronk met Ineke Kuilman over Villa Stoer.

Goedemorgen Albrandswaard is elke zondag te beluisteren tussen 10.00 en 12.00 uur. De techniek is in handen van ALbert-jan Verhoef.


Mooi initiatief: Samen Thuis in Villa STOER


De Schakel
do 15 okt 2020, 13:37 

 ALBRANDSWAARD - ,,Het wordt een huis met zestien sociale huurappartementen. Deze worden verdeeld in twee groepen van elk acht bewoners. Daarnaast komen er twee woonkamers en keukens. De huurders betalen huur en richten hun eigen studio in, maar de stichting zorgt voor de inrichting van de gezamenlijke ruimtes. In totaal hebben we zo ongeveer 300.000 euro nodig om deze droom te bewerkstelligen." Aan het woord is Marianne Kleinjan. Zij is voorzitter van de stichting Villa STOER.

Door Astrid Potuijt

Marianne is moeder van Linde van zestien jaar. Linde heeft het syndroom van down. ,,Ze is nu nog hartstikke jong en ze kan zeker nog jaren thuis blijven wonen", vertelt Marianne. ,,Maar voor in de toekomst zou het heel fijn zijn als ze in een zorgwoning terecht kan. Vanuit de gemeente kregen verschillende ouders van kinderen met een verstandelijke beperking de vraag of ze een ouderinitiatief wilden opstarten. Een zorgwoning voor onze kinderen. Dat is nu twee jaar geleden en we zijn er druk mee bezig. Via donaties proberen we zoveel mogelijk geld in te zamelen. We werken samen met Woningbouwvereniging Woonkompas. Zij gaan het huis bouwen.
STOER staat voor Samen Thuis Onder Eigen Regie. ,,Wij als ouders vinden natuurlijk dat we zelf het allerbeste voor onze kinderen kunnen zorgen, maar het is ook heel fijn voor de toekomst dat deze jongvolwassenen een eigen plek hebben waar ze met anderen kunnen samenwonen. Ook met het oog op als wij als ouders er niet meer zijn."

De aanmeldingen worden gescreend. ,,Het is natuurlijk belangrijk dat de jongeren bij elkaar passen. Qua beperkingen, leeftijdsgroep etc. Daar letten we dus goed op. Het is de bedoeling dat het een levensloopbestendig huis is en de jongeren er dus altijd kunnen blijven wonen."

De ouders hebben een goede band met elkaar. ,,Vooral in deze onzekere coronatijd is het fijn dat we elkaar kennen; je begrijpt elkaar en je zit in dezelfde situatie. Onze kinderen hebben structuur nodig en dat is alles wat er bij corona niet komt kijken. Ook de kinderen kennen elkaar al en kunnen het goed met elkaar vinden. We verwachten dat het nog zo’n drie à vier jaar duurt voordat het huis staat.
De droomlocatie is 't Centrum in Rhoon. ,,Dat zou zo ideaal zijn. Op loopafstand van winkels, midden in de maatschappij. Lekker dichtbij alles!" Op dit moment wordt er een studie uitgevoerd voor locatie 't Centrum om te kijken op welke manier de gemeente haar medewerking kan verlenen.
Van 9 tot en met 14 november wordt er weer een collecte gehouden voor Het Gehandicapte Kind. Villa STOER loopt deze collecte in Albrandswaard en vijftig procent van de opbrengst is voor de stichting. Er wordt nog gezocht naar collectanten. Mocht het collecteren niet door kunnen gaan, dan kan er online gecollecteerd worden.

Contact
Wie wil bijdragen aan dit mooie initiatief of meer informatie wil, kan contact opnemen met Marianne Kleinjan via www.stichtingvillastoer.nl of stichtingvillastoer@gmail.com


IN Het Zonnetje
Facebook Villa STOER
8 oktober 2020

Vandaag is Monique den Breejen-Meulmeester in het zonnetje gezet met een bloemetje!  Zij overhandigde de opbrengst van de statiegeldactie van AH Laan op Zuid. Ook is de donatiebox bij Sanders-Bolnes Cadeauwinkel geleegd. Hier zat een opbrengst in van € 24,52.
Monique draagt Villa STOER een warm hart toe. Jaarlijks organiseert zij een oliebollenactie en zamelt zij geld in bij de middenstand! Monique; je bent een Topper! #StichtingVillaSTOER#zorgwoning#ouderinitiatief#Albrands… 

Ronde tafel houdt een dik feest voor Villa STOER

do 13 feb 2020, 10:02 


 2
ALBRANDSWAARD - De Ronde Tafel 154 in Rhoon houdt twee keer per jaar een feest ten bate van een lokaal goed doel. Op 28 maart wordt het feest BLEND in het nieuwe Abel gegeven en alle opbrengsten van deze avond - ook een gedeelte van de drankjes die worden verkocht - is dit keer voor Villa STOER.

Door Astrid Potuijt

,,We vinden het belangrijk dat we iets kunnen bijdragen aan de maatschappij en dan het liefst aan deze regio", vertelt Leon Dronkers. Hij organiseert samen met vijf andere leden van de Ronde Tafel 154 dit feest. ,,Dat wil niet zeggen dat de andere leden (in totaal 18) er niks mee te maken hebben. De commissie organiseert, maar alle 18 leden werken hard aan kaartverkoop en sponsorwerving. En ook op de avond zelf steken ze allemaal de handen uit de mouwen om er een topfeest van de maken."
Restaurant Abel opent binnenkort haar deuren van het geheel vernieuwde pand. De drie zalen worden op 28 maart meteen goed ingezet voor BLEND. ,,In de eerste zaal draaien deejays", vertelt Leon. ,,We zijn heel blij met DJ La Fuente. Een grote naam. Daarnaast komt DJ Mark Stable, een bekende uit Albrandswaard. Bruno & Diaz en Kim Kaos zijn ook van de partij. In de tweede zaal is een silent disco. Dat doen we al voor de vierde of vijfde keer. Altijd een groot succes. Lekker dansen op alle verschillende stijlen. Van Hoempapa-muziek tot de Partyanimals. En in de derde zaal treed de band The Gentlemen op."
Voorgaande jaren moest er gekozen worden tussen een deejay of een band, dit jaar kan het beiden door de nieuwe zalen bij Abel. ,,Fijn, want sommige mensen komen voor de House en Urban en de ander weer voor de band." BLEND is een 18+ feest. Alle leeftijden daarboven zijn welkom. Al met al een mooi feest waar zo rond de 550 kaarten voor te koop zijn. En natuurlijk kan zo'n mooi feest niet zonder sponsors. Daarom worden er ook sponsorpakketten verkocht. ,,Je logo komt dan op de sponsorwall en je krijgt meerdere toegangskaarten", zegt Thies Kuijlman. ,,Alle opbrengsten van de avond - minus de kosten uiteraard - gaan naar Villa STOER." Het is de mannen toevertrouwd. Ieder half jaar weten ze weer mooie bedragen op te halen voor een plaatselijk goed doel. Maar waarom Villa STOER?

Leon: ,,Als eerste omdat het een heel mooi doel is en omdat de organisatie er echt 300 procent achter staat. Ze gaan er vol voor om het plan te laten slagen. Mooi toch?"
Villa STOER is een ouderinitiatief van ouders vooral uit Albrandswaard met een zoon of dochter met een verstandelijke en soms lichamelijke beperking, om een woning op te zetten, waar hun kinderen in de toekomst met begeleiding komen te wonen. Villa STOER wordt gevestigd in de gemeente Albrandswaard. Er komen ongeveer zestien jong volwassenen te wonen.

Kaarten voor BLEND kosten 35 euro en zijn te koop via De Ronde Tafel 154: www.rt154.nl. Ook kan men hier de sponsorpakketten verkrijgen. Het feest duurt van 20.30 tot 2 uur. Er is volop parkeergelegenheid en een grote fietsenstalling.Villa STOER wordt steeds bekender in Albrandswaard!
Albrands’ Winterfestival is met Villa STOER bij Park Van Rhoon.
10 Februari 2020

Ben jij er volgend jaar weer bij? Volg ons event Albrands Winterfestival 2021 en blijf op de hoogte!
Dorpskerstzang Albrandswaard

Maranathakerk Rhoon
22 December 2019

Op 22 december 2019 heeft de jaarlijkse Dorpskerstzang Albrandswaard plaats gevonden in de Maranathakerk in Rhoon.  De opbrengst van de deurcollecte was -onder aftrek van de kosten- bestemd voor  Villa STOER! Wij hebben € 250,00 mogen ontvangen!!! Organisatie van de dorpskerstzang en bezoekers heel erg bedankt dat jullie Villa STOER zo'n warm hart toedragen en op deze manier de toekomstige bewoners onderdeel laten zijn van de gemeente! Nogmaals onze hartelijke dank!

Spontane Actie Oliebollenverkoop Monique den Breejen
Facebook 2 Januari 2019
De opbrengst van de oliebollenverkoop van Monique den Breejen-Meulmeester en Michael den Breejen is € 205,40!  Heel erg bedankt hiervoor!!! Het zal gebruikt worden voor de inrichting van de 2 gezamenlijke huiskamers!!!
Meer bouwstenen voor Villa STOERdi 19 nov 2019, 12:59 

 

 De Schakel

ALBRANDSWAARD – Vorige week liepen in Rhoon 37 en in Poortugaal 15 collectanten voor Het Gehandicapte Kind . De helft van de opbrengst gaat naar het plaatselijke ouderinitiatief Villa STOER. Het motto van de collecteweek was 'geen kind alleen laat spelen'. Ook veel plaatselijke winkeliers hebben hun steentje bijgedragen.

De opbrengst in Rhoon bedraagt 3.537,94 euro. In Poortugaal is het bedrag opgehaald van 2.050,45 euro.  In totaal 5.588,39 euro, waarvan de helft naar Villa STOER gaat.  Villa STOER bedankt alle collectanten die door weer en wind langs de deuren zijn gegaan.  Ook de donateurs worden hartelijk bedankt. Villa STOER, de woning voor zestien jongelui met een verstandelijke (en eventueel lichamelijke) beperking in Albrandswaard, komt steeds dichterbij. Wie een perceel grond van ongeveer 1.500 vierkante meter weet, kan contact opnemen.

Daarnaast wil het bestuur van Stichting Villa STOER, de coördinator van Rhoon Anja bedanken dat  deze collecteweek mede bestemd was voor Villa STOER! In Poortugaal was dit  in 2018 ook al het geval.

Voor meer informatie over 'Het gehandicapte Kind':
Rhoon: Anja Bruijkers (06) 27 35 05 22
Poortugaal: Marianne Kleinjan-van Driel (06) 44 63 13 25, tevens contactpersoon voor Stichting Villa STOER.


Villa Stoer paginagroot in de Botlek.RTV Albrandswaard

Ook 'live' is Villa STOER zo nu en dan te gast en te beluisteren via RTV Albrandswaard - zaterdag 22 juni 2019. Paar minuten bijpraten over Villa STOER (vanaf 11.00 uur te beluisteren)! Wat heerlijk is dat de media ons ouderinitiatief zo omarmd! #rtvalbrandswaard
Collecte van het Gehandicapte Kind

Facebook:
20 november2019

En het eindresultaat van de collecte van het Gehandicapte Kind met Villa STOER is..........

€ 5.940,--

De helft hiervan (€ 2.979,00) gaat naar Villa STOER, wij zijn dus behoorlijk wat 'bouwstenen' dichterbij de woning!!

Interview Villa STOER
Interview Villa STOER 23 NOV 2019
Interview Marianne Kleinjan - Villa Stoer 23-11-19.mp3 (12.48MB)
Interview Villa STOER
Interview Villa STOER 23 NOV 2019
Interview Marianne Kleinjan - Villa Stoer 23-11-19.mp3 (12.48MB)