Stichting Villa STOER
Samen Thuis Onder Eigen Regie

 Huidige acties

Jaarlijks willen we minimaal één activiteit met de toekomstige bewoners houden, het liefst in Albrandswaard. Dat is immers de beoogde plaats waar Villa STOER gestalte moet krijgen.

2022: 

Dit jaar is verder gezocht naar een geschikte locatie. Dat heeft nog niet tot resultaat geleid. De Gemeente Albrandswaard en WoonCompas zijn intensief bezig om een geschikte locatie te vinden.

Met de toekomstige bewoners is een activiteit gehouden bij Abel, waarbij naast een gezamenlijke lunch ook een Djembe Workshop is gegeven. Naast de collecte voor het NSGK is ook dit jaar door een particulier initiatief de opbrengst van de oliebollenactie aan Villa STOER ten goede gekomen.

2023

Ook dit jaar is weer intensief gezocht naar een geschikte locatie, waarbij er inmiddels door de Gemeente en Wooncompas mogelijkheden onderzocht worden.

Met de toekomstige bewoners is een creatieve activiteit gehouden in Het Lokaal.

In 2023 heeft Schouten Accountants uit Rhoon haar 100-jarig bestaan gevierd. In plaats van cadeaus hebben zij om een donatie voor Villa Stoer gevraagd. Er is ruim € 21.000 opgehaald. 

Ook staat de jaarlijkse collecte van het NSGK weer gepland.